JUDr. Slavomír Vlach

JUDr. Slavomír Vlach

Nuželická 60
342 01 Sušice III
IČ: 48350532
DIČ: CZ6707152441

Informace o kanceláři JUDr. Slavomír Vlach

Advokátní kancelář Sušice (okres Klatovy)

 

JUDr. Slavomír Vlach poskytuje advokátní služby zejména v oblasti občanského, obchodního, pracovního a exekučního práva. Klienty kanceláře jsou fyzické i právnické osoby z města Sušice, okresu Klatovy a celého Plzeňského kraje.

 

Občanské právo zahrnuje:

 • sepisování, posuzování a úprava smluv a jiných listin podle ustanovení občanského zákoníku a dalších občanskoprávních předpisů
 • sepisování smluv o převodu nemovitostí, kupních smluv, darovacích smluv
 • mimosoudní řešení sporů
 • ochrana osobnosti
 • zastupování ve všech druzích řízení podle občanského soudního řádu
 • sepisování návrhů, žalob a jiných podání
 • zastupování v dědickém řízení
 • zastupování v exekučním řízení

 

Obchodní právo zahrnuje:

 • sepisování smluv (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, apod.)
 • tvorba vzorové obchodní dokumentace
 • vymáhání pohledávek z obchodního styku
 • zakládání obchodních společností a zajištění jejich právní agendy
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • úprava právních poměrů a změn obchodních společností a družstev

 

Pracovní právo zahrnuje:

 • poskytování právního poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů vznikajících mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • vypracování pracovních smluv, dohod o skončení pracovního poměru, výpovědí ze strany zaměstnavatele, resp. zaměstnance a jiných právních úkonů
 • vypracování návrhů a jiných podání
 • zastupování v řízení před soudy v souvislosti s pracovněprávními spory
 • zastupování před orgány státní správy

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Slavomír Vlach

Nuželická 60

342 01 Sušice III

Kde nás najdete?